Geologia w życiu człowieka

Z geologią przeciętny człowiek styka się tylko podczas relacji telewizyjnych opisujących naturalne katastrofy i wybuchy wulkanów. Znacząca zmiana w tym temacie nadchodzi, kiedy kupujemy działkę budowlaną na której chcemy postawić dom mieszkalny, halę przemysłową lub na przykład niewielką oczyszczanie ścieków.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych wykonanych przez zarejestrowanych geologów. Firm oferujący tego typu usługi geologiczne jest bardzo dużo i można je znaleźć już w każdym średnim mieście. Przykładem firmy specjalizującej się w wykonywaniu wierceń i pomiarów gruntu jest Envicare https://www.envicare.pl/ z dolnośląskiej Sobótki. Każde takie badanie kończy się opinią geotechniczną, a my jako inwestorzy dostajemy dokumentację geologiczno-inżynierską, która uprawnia nas do starania się o pozwolenie na budowę. Koszty uzyskania takiej ekspertyzy są różne i zależą od wielu czynników na temat których można napisać prawdziwy elaborat.

geologia
Top